Chauffeurskeuring


CAO beroepsgoederenvervoer


In de CAO beroepsgoederen is afgesproken dat chauffeurs met een C of D rijbewijs om de 5 jaar een medische keuring moeten ondergaan. Vanaf het 50e levensjaar is dit frequenter.
Dit is geen wettelijke verplichting maar een CAO afspraak. Deze keuring dient te worden uitgevoerd door een geregistreerde bedrijfsarts.
De opzet van de keuring is om te beoordelen of iemand aan de normen voldoet om zelfstandig en veilig een voertuig te besturen.