Chauffeurskeuring


Medische keuring


In de CAO beroepsgoederen is afgesproken dat chauffeurs met een C of D rijbewijs om de 5 jaar een medische keuring moeten ondergaan. Vanaf het 50e levensjaar is dit frequenter.
Dit is geen wettelijke verplichting maar een CAO afspraak. Deze keuring dient te worden uitgevoerd door een geregistreerde bedrijfsarts.
De opzet van de keuring is om te beoordelen of iemand aan de normen voldoet om zelfstandig en veilig een voertuig te besturen.
De arts neemt een vragenlijst met u door en voert een onderzoek uit. Bij geschiktheid krijgt u een bedrijfsgeneeskundige verklaring.


Het onderzoek bestaat uit:
• Bloeddrukmeting in rust;
• Oog onderzoek (gezichtsscherpte en gezichtsvelden);
• Gehoor onderzoek;
• Bloedonderzoek op aanwezigheid van glucose (suiker);
• Lichamelijk onderzoek (coördinatie, evenwicht);


Voor de medische keuring dient u mee te brengen:
• Identiteitsbewijs.
• Eventuele medicijnen en brieven van specialisten of huisarts.
• Bril of lenzen (met lenzenvloeistof).