Rijbewijs C+D halen of vernieuwen


Rijbewijs C+D Medische keuring


Voor het aanvragen en het verlengen van het C en D rijbewijs (“groot rijbewijs”) is een medische keuring door een geregistreerde bedrijfsarts noodzakelijk.
De keuringen worden uitgevoerd volgens de “regeling eisen geschiktheid 2000 voor rijbewijzen“. Hierin staan de eisen beschreven waaraan de keurling moet voldoen. Op de website van het CBR (www.cbr.nl) kunt u deze downloaded.

U hebt een ZD-code nodig (staat vermeld in de brief 'verwijzing arts voor keuring' van het CBR . Indien u deze niet heeft, heeft u het 'Keuringsverslag' nodig. Hieraan voorafgaand dient u een 'Gezondheidsverklaring' te kopen, in te vullen en in te sturen naar het CBR (deze kunt u met uw DigiD via mijn.cbr.nl of bij uw gemeente kopen).
De bedrijfsarts voert een onderzoek uit.
De bevindingen van het onderzoek worden genoteerd in het 'Keuringsverslag' en ingestuurd naar het CBR.
Het CBR beslist uiteindelijk over de goedkeuring.


Het onderzoek bestaat uit:
• Bloeddrukmeting in rust;
• Oog onderzoek (gezichtsscherpte en gezichtsvelden);
• Gehoor onderzoek;
• Bloedonderzoek op aanwezigheid van glucose (suiker);
• Lichamelijk onderzoek (coördinatie, evenwicht);


Voor de medische keuring dient u mee te brengen:
• De ZD-code of 'Keuringsverslag' van het CBR.
• Identiteitsbewijs.
• Eventuele medicijnen en brieven van specialisten of huisarts.
• Bril of lenzen (met sterkte van de lenzen).