Keuring Geneeskundige verklaring buschauffeur


Eisen Geneeskundige verklaring buschauffeur


CAO-partijen voor het Besloten Busvervoer hebben besloten om de uitgifte van Medibuspassen per 1 januari 2015 te staken.
De keuringseisen die gelden voor de medibuspas verschillen nauwelijks van de eisen voor de afgifte van een rijbewijs, waardoor de toegevoegde waarde van de Medibuspas niet meer aanwezig is.

Bovenstaande betekent dat Stichting FSO, als uitvoerende organisatie, geen Medibuspassen meer zal uitgeven aan de bij haar aangesloten bedrijfsartsen.

De verplichting voor een buschauffeur om een geldige geneeskundige verklaring bij zich te hebben is hiermee niet afgeschaft. Een buschauffeur dient op grond van artikel 74 van het Besluit Personenvervoer bij een controle een geldige geneeskundige verklaring te kunnen overleggen. Dit kan een eigen verklaring van de bedrijfsarts zelf zijn.

Deze verklaring mag niet ouder zijn dat 5 jaar.
Uit de verklaring blijkt dat de chauffeur geen medische afwijkingen heeft welke hem/haar belet een bus naar behoren te besturen. De chauffeur beschikt over voldoende gehoor- en gezichtsvermogen.