Taxipaskeuring


Medische keuring


Voor het aanvragen en het verlengen van een taxipas is o.a. een medische keuring door een geregistreerde bedrijfsarts noodzakelijk.
De keuringen worden uitgevoerd volgens de “regeling eisen geschiktheid 2000 voor rijbewijzen“. Hierin staan de eisen beschreven waaraan de keurling moet voldoen. Op de website van het CBR (www.cbr.nl) kunt u deze downloaden.

De bedrijfsarts neemt een vragenlijst met u door en voert een onderzoek uit.
De bedrijfsarts beslist over de medische geschiktheid en vult dit in op de 'Geneeskundige verklaring'.
U stuurt vervolgens de 'Geneeskundige verklaring' op naar de IVW, die uiteindelijk beslist over verstrekking van de taxipas.


Het onderzoek bestaat uit:
• Bloeddrukmeting in rust
• Oog onderzoek (gezichtsscherpte en gezichtsvelden)
• Gehoor onderzoek
• Bloedonderzoek op aanwezigheid van glucose (suiker)
• Lichamelijk onderzoek (coördinatie, evenwicht)


Voor de medische keuring dient u mee te brengen:
• Identiteitsbewijs.
• Eventuele medicijnen en brieven van specialisten of huisarts.
• Bril of lenzen (met lenzenvloeistof).