Taxipas


Eisen Inspectie Verkeer en Waterstaat


Om als taxichauffeur te kunnen werken, is een chauffeurspas verplicht.
De Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) geeft de passen uit. Deze taxipas heeft een geldigheidsduur van 5 jaar. Indien er medische redenen zijn om van deze geldigheidsduur af te wijken, kan de verklaring met een kortere geldigheidsduur worden afgegeven.
Voor meer informatie over taxikeuringen en het aanvragen van het formulier 'Geneeskundige verklaring' kunt u terecht op de website van Inspectie Verkeer en Waterstaat (www.ivw.nl) of via telefoonnummer: 088- 489 00 00.

Voor het verkrijgen van een chauffeurspas heeft u het vakbekwaamheidsdiploma, een verklaring omtrent goed gedrag en een geneeskundige verklaring nodig.
Voor de geneeskundige verklaring is een medische keuring nodig, welke door een geregistreerde bedrijfsarts uitgevoerd dient te worden. De bedrijfsarts beoordeelt of de chauffeur medisch in staat is om het vak van taxichauffeur uit te oefenen.

• Start ruim op tijd.
• Een bedrijfsarts moet de geneeskundige verklaring invullen. Daarvoor is het nodig dat u een taxipaskeuring ondergaat.